Feedback on Bug Fixes FI

Kun kohtaat teknisiä ongelmia Streamatessa, tiedätkö, mihin tai kenelle ilmoittaa niistä?

Mitä kanavia käytät useimmiten teknisten ongelmien ilmoittamiseen?

Muut

Mikä olisi mieluisin tapa ilmoittaa vioista?

Onko se koskaan estänyt sinua raportoimasta virheistä, koska prosessi on liian monimutkainen?

Oletko koskaan saanut mitään palautetta vikailmoituksistasi?

Onko virheiden korjaaminen jatkuvasti epäonnistunut, mikä on vaikuttanut vakavasti liikenteeseen tai tuloihin?

Kun virhe on korjattu, saatko ajoissa ilmoituksen korjauksesta?

Mitkä ovat kolme nykyistä vikakorjausta, jotka mielestäsi voisivat eniten auttaa sinua kasvattamaan tulojasi?

More interesting post